Goede Doelen

 

Stichting Gouden Dagen is het goede doel voor ouderen. Hun missie is het bestrijden van eenzaamheid. Zij zetten daarbij in op het bereiken van ouderen die niemand weet te bereiken, met name de groeiende groep zelfstandig wonende ouderen (92 procent). Onder hen, vooral onder de 80-plussers, groeit de eenzaamheid het snelst.

In het bereiken van het doel werken zij nauw samen met bestaande netwerken met het grootste bereik onder ouderen namelijk zorginstellingen, buurthuizen en gemeenten.

Niemand mag met kerst alleen zijn. De opbrengst van Santa Run Heerhugowaard draagt hier een steentje aan bij!

 

Sport-Z adviseert, stimuleert en organiseert met en voor iedereen die nét even anders is of een extra steuntje in de rug nodig heeft. De stichting brengt mensen in beweging door middel van (sport)activiteiten en- programma’s. Om verschillende doelgroepen te bereiken voeren zij in samenwerking met gemeenten diverse projecten uit zoals:

Bewegen met een GGZ-indicatie
VakantieFUN is een uniek sportief en creatief programma in de (zomer)vakantie voor kinderen met een GGZ-indicatie. Onder begeleiding van professionele begeleiders kunnen kinderen tussen de 8-17 jaar deelnemen een gestructureerde en duidelijke (sport)activiteiten.
SportFUN is een wekelijks programma voor kinderen met een GGZ indicatie. Onder begeleiding van professionele sporttrainers  en pedagogisch begeleiders, kunnen kinderen wekelijks in groepsverband en met leeftijdsgenoten sporten!

Participeren in de maatschappij
IkSTART brengt verschillende doelgroepen die op het moment zonder werk zitten in beweging, zodat zij meer gaan participeren in de maatschappij.

Bewegen met een beperking
Sport-Z adviseer en begeleidt mensen met een beperking en/of de sportaanbieder en stemt vraag en aanbod op elkaar af. Op die manier maakt de stichting het mogelijk dat ook kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking hun favoriete sport kunnen uitoefenen!

Bewegen zou voor iedereen mogelijk moeten zijn. Sport-Z maakt dit mogelijk! De opbrengst van de Santa Run Heerhugowaard kan bijdragen aan dit mooie streven.