Rotary & Rotaract

De vierde Santa Run Heerhugowaard wordt georganiseerd door Rotary Langedijk- Geestmerambacht en Rotaract Club Alkmaar.

Rotary is een serviceclub. Dat wil zeggen dat de leden op verschillende wijzen hun medemensen steunen. Dit alles zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldomvattende vriendschapsorganisatie met een dienende levenshouding. Bij Rotary betekent dat iets van jezelf te willen geven.Rotary is de eerste serviceclub ter wereld. De eerste Rotaryclub werd opgericht in Chicago op 23 februari 1905 door de advocaat Paul Harris. Rotary International telt nu 530 districten in 200 landen en geografische gebieden. Er zijn 34.000 clubs met in totaal 1,2 miljoen leden. Rotary in Nederland is verdeeld in zeven districten die elk worden geleid door een gouverneur. Langedijk- Geestmerambacht valt onder het district 1580 en vormen met acht clubs de regio Alkmaar.Rotarians ontmoeten elkaar iedere week voor vriendschap en informatieve programma’s die betrekking hebben op actuele onderwerpen van zowel lokaal als mondiaal belang.

De jongerenafdeling van Rotary heeft de naam Rotaract. Rotaract is de club voor jongeren werkend of studerend die zich actief willen inzetten voor de maatschappij en daarbij hun grenzen willen verleggen. De missie van Rotaract Club Alkmaar is op ontspannen en gezellige wijze bijdragen aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de leden waarbij sociale verantwoordelijkheid de boventoon voert. Enerzijds betekent dit dat goede doelen in binnen- en buitenland worden ondersteund. Vaak zijn deze doelen groepen mensen die het minder getroffen hebben en die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Anderzijds zijn de leden van Rotaract ook een goed doel op zichzelf; door het organiseren en volgen van trainingen, workshops en projecten doen Rotaracters ervaring op en zijn er veel leermomenten.